Räfflad nagelskivling, Gymnopus fusipes

Räfflad nagelskivling

Räfflad nagelskivling är dagens svamp.

Räfflad nagelskivling, Gymnopus fusipes
Gymnopus fusipes.

Nedbrytaren räfflad nagelskivling

Saprotrofen Gymnopus fusipes växer på dolda rötter, vid stubbar och vid basen av grova, levande och döda grova ekar i öppen lövskog, hagmark och parkmiljö. Fruktkropparna är kortlivade, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Räfflad nagelskivling, Gymnopus fusipes
Räfflad nagelskivling har ett tuvat växtsätt och växer vid basen eller från rötter av äldre ek.

Räfflad nagelskivling sällsynt på bok

Gymnopus fusipes kan i söder sällsynt växa vid bok.

Räfflad nagelskivling, Gymnopus fusipes
Gymnopus fusipes. Hatten är som ung välvd till toppig, 2–7 (–10) cm bred, välvd till utbredd. Foten är 5–10 cm lång, 0,5–2 cm bred, ofta tjockare vid eller nedanför mitten, rotlikt förlängd, längsfårad, ofta vriden, seg och kal. Färgen på foten är först blek, nästan vitaktigt rödbrun upptill och rödbrun nedtill, slutligen helt och hållet rödbrun.

Parasiten räfflad nagelskivling

Gymnopus fusipes är en parasit och nedbrytare som växer vid basen och på rötter av mestadels gamla, levande eller döda ekar och vid ekstubbar. Ibland kommer fruktkropparna från grövre rötter dolda i marken och kan därför ses flera meter från stammen. Räfflad nagelskivling lever i eller på gamla eller senvuxna träd med grov bark, skador, döda delar eller håligheter, främst i ädellövträdsmiljöer och då oftast på bördig eller kalkrik mark.

Räfflad nagelskivling, Gymnopus fusipes
Räfflad nagelskivling. Skivorna är ganska glesa, fria eller med nedlöpande tand, först vitaktiga, senare rödbrunfläckiga till rödbruna.

Värmegynnad räfflad nagelskivling

Svampen är värmegynnad och förekommer gärna i ekrika beteshagar, ädellövskogar, parker men ibland även i blandlövskog med spridda ekar, gärna igenvuxna hagmarker där den gynnas av solljus och värme i gamla, luckiga skogsmiljöer.

Räfflad nagelskivling, Gymnopus fusipes
Gymnopus fusipes. Hatten har ofta en puckel och vågig kant, är rödbrunaktig, kal och torr.

Räfflad nagelskivling växer tuvat

Gymnopus fusipes har ett tuvat växtsätt och växer vid basen eller från rötter av äldre ek. Arten är en sensommar- och höstsvamp, mycket karakteristisk med sin ekologi, färg och rotlikt förlängda foten och bör inte kunna förväxlas med någon annan svamp.

Räfflad nagelskivling, Gymnopus fusipes
Räfflad nagelskivling. Skivorna är ganska glesa, fria eller med nedlöpande tand, först vitaktiga, senare rödbrunfläckiga till rödbruna.

Skydda räfflad nagelskivling

Värdträd bör bevaras och förutsättningarna för nya skapas, gamla träd med grov bark, skador, håligheter eller döda delar bör lämnas och nya träd lämpliga som efterträdare bör tillåtas åldras för att skapa lämpliga livsmiljöer. Skapa gärna solöppna, varma, vindskyddade miljöer genom variation mellan täta och öppna delar samt gynna brynmiljöer -gran och sly/ungträd bör alltså inte tillåtas ta överhanden. Värdträd bör sparas och hela bestånd av olikåldrig ek i anslutning till växtplatserna bör bevaras.

Räfflad nagelskivling, Gymnopus fusipes
Gymnopus fusipes. Hatten är rödbrunaktig, kal och torr.

Hotad och rödlistad räfflad nagelskivling

Gymnopus fusipes missgynnas av förtätningar av ekmiljöer, avdöende av veteranträd samt mycket långsam nyrekrytering av ersättningssubstrat. Arten hotas alltså av att olikåldriga ekbestånd i främst hagmarks- men även skogsmiljö avverkas. Vid skötsel av parker och hagmarker avlägsnas ibland gamla, döda eller skadade träd och ibland även stubbar, vilket missgynnar arten. 

Räfflad nagelskivling, Gymnopus fusipes
Räfflad nagelskivling. På äldre ex är färgen på den rotlikt förlängda foten helt och hållet rödbrun. Den längsfårade, sega, kala foten är även tjockare vid eller nedanför mitten och ofta vriden.

Sällsynt räfflad nagelskivling

I Sverige är Gymnopus fusipes sällsynt-mindre allmänt funnen i lämpliga miljöer från Skåne till Uppland. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, den är sällsynt i Finland och Norge (NT), något vanligare i Danmark (LC). Arten tycks ingenstans vara allmän.

Räfflad nagelskivling, Gymnopus fusipes
Gymnopus fusipes har rotlikt förlängd fot som är längsfårad, ofta vriden, seg och kal.

Räfflad nagelskivling är ingen matsvamp

Gymnopus fusipes är seg, har mild smak och oansenlig doft. Den är sällsynt och ingen matsvamp.

Räfflad nagelskivling, Gymnopus fusipes
Äldre exemplar av räfflad nagelskivling. Fruktkropparna är kortlivade, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

Källa: Artfakta

Räfflad nagelskivling, Gymnopus fusipes
Gymnopus fusipes växer ofta på samma lokaler som andra rödlistade och ovanliga svampar vilket gör den till en signalart för värdefulla skogsmiljöer.

Signalarten räfflad nagelskivling

Dess ekologi medför att den ofta växer på samma lokaler som andra rödlistade och ovanliga svampar vilket gör den till en signalart för värdefulla skogsmiljöer.

Räfflad nagelskivling, Gymnopus fusipes
Räfflad nagelskivling är rödlistad som nära hotad (NT). Arten är mycket karakteristisk med sin ekologi, färg och rotlikt förlängda fot och bör inte kunna förväxlas med någon annan svamp.

Vad är signalarter?

Signalarter signalerar höga naturvärden och är alltså naturvärdesindikatorer på objektsnivå. 

Skogsstyrelsen har därför valt ut signalarterna som levande små alarm, dessa alarm ska vara lätta att hitta och signalera ”här finns livsmiljöer för arter som modernt skogsbruk har trängt tillbaka”.

Signalarterna/alarmen kan då avslöja hemligheter som inte syns vid första ögonkastet. 

Puggehatten besöker Brösarps norra backar
I Brösarps norra backar, Glimmeboda, Verkeåns naturreservat växer andra signalarter.

Läs mer om signalarter

På Skogsstyrelsen och Sveriges Natur kan du läsa mer om signalarter. 

Läs mer om räfflad nagelskivling 

På ArtfaktaSvampguiden och Signalarter.se kan du läsa mer om räfflad nagelskivling.

Puggehatten besöker Glimmeboda
Puggehatten besöker Brösarps norra backar, Glimmeboda, Verkeåns naturreservat.

Vad är då naturvårdsarter?

Naturvårdsarter är arter som man behöver uppmärksamma inom naturvården; extra skyddsvärda antingen genom att själva vara av särskild vikt eller genom att peka på att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv.

Ibland slår man ihop rödlistade arter och signalarter i begreppet naturvårdsarter. När inventerare undersöker en skogs naturvärden noterar de ofta vilka naturvårdsarter de hittar. Ju fler du kan hitta, desto starkare blir argumenten för att spara skogen.

Läs mer om naturvårdsarter

På Artdatabanken kan du läsa mer om naturvårdsarter.

Puggehatten i Torsebro
Puggehatten i Torsebro krutbruk. 

Leta naturvårdsarter och matsvamp!

Vissa arter kan vara både och! Mandelriska och svart trumpetsvamp t ex är båda goda matsvampar som dessutom signalerar höga naturvärden.

Häng med Puggehatten!

Puggehatten är Skånes Mykologiska Förening och välkomnar alla. Vill du också lära dig fler svampar? Följ då med på våra utflykter -helt gratis! Nästa gång är det dags att besöka Måret, Häckeberga -varmt välkommen då!

Vill du hitta matsvamp istället för räfflad nagelskivling?

Gå då en svampkurs i höst!

Du kan redan nu anmäla intresse eller köpa presentkort!

Kontakta Torsebro Svamp!

Svampkurs 2023
Svampkonsulenten Anne-Karin Mikonaho är regionombud för Svampkonsulenternas Riksförbund där hon även sitter i styrelsen.

Presentkort

Presentkort på svampkurser hösten 2023!

Beställ presentkort via kontaktformuläret.
Efter betalning får du en kod på ditt presentkort som mottagaren då använder vid bokning av kursen.
Presentkortet är giltigt 1 år efter inköpsdatum.

Svampkurs Skåne
Bittersopp. Ej matsvamp.

Kristianstadsbladet

För fler tips, kan du läsa denna artikel i Kristianstadsbladet!

Vill du ha koll på när räfflad nagelskivling och andra svampar dyker upp?

Följ då Dagens svamp! Du kan också följa Torsebro Svamp i andra sociala medier!

Vill du lära dig fler svampar än räfflad nagelskivling? Häng då med under hösten 2023! 

På en svampkurs får du lära dig många olika svampar! Jag håller svampkurser i Skåne, runt Kristianstad och jag utgår då från Torsebro där jag bor.

Svampkurs
Svampkurs

Svampkurser för alla hösten 2023

Nyfiken på svamp? Följ då med på utflykt! 

På ett tryggt sätt så får du då lära dig matsvampar tillsammans med svampkonsulenten Anne-Karin Mikonaho från Torsebro Svamp i Skåne, där vi kommer att besöka skogar i närheten av Kristianstad.

Jag vänder mig till alla som vill lära sig mer om svamp och även svampplockning!

Nybörjare? 

Är du nybörjare som kanske aldrig plockat svamp innan? 

På kursen kommer du då att lära dig:  

  • Vilka svampar du tryggt kan plocka och äta -och också:
  • Vilka svampar du ska låta bli -och även:
  • Hur du hanterar samt tillagar matsvamp -samt inte minst:
  • Var och när du kan finna olika slags svamp

Vill du lära dig mer än räfflad nagelskivling?

Kan du redan några arter och vill lära dig fler? Häng då med på svamptur, så guidar jag i svampskogen! 

Ute i naturen

Svampkurserna med all teori och praktik förläggs ute i naturen -ta därför på kläder efter väder.

Ca tre timmar per kurstillfälle

Varje kurstillfälle varar ca 3 timmar, med minst 8 och max 15 deltagare per kurstillfälle -boka därför i god tid.

Ta själv med

Ta med kläder efter väder, svampkorg, svampkniv, svampbok och fika, så ses vi i en skog i närheten av Kristianstad i Skåne. 

Pris

Pris: 500 kr per person & kurstillfälle, när du bokat betalar du med Swish.

Självklart kan man boka flera kurstillfällen eftersom jag varierar skogarna.

Välkommen att plocka svamp i Skåne hösten 2023 -kanske hittar vi då räfflad nagelskivling?

Testa också event, present och svamptur!

Vill du hellre boka en privat guidad svamptur och plocka svamp med mig som svampguide, går det också bra. Ta då kontakt, så löser vi det.

Riktigt stora kantareller i Skåne

Svampkurser, kantareller
Stora kantareller

Så här stora kantareller kan man hitta när man hänger med på svampexkursion eller går svampkurs i Kristianstad i Skåne!

Går den att äta?

Vill du bara ha tips om goda matsvampar? Kolla då in BaraMatsvamp!

SJÄLVKLART VILL DU OCKSÅ HA BARAMATSVAMPS NYHETSBREV!

Vill du få utvalda recept, tips och även nyheter i din inbox varje vecka? 

Då ska du signa upp dig på mitt nyhetsbrev!