Cortinarius cinnabarinus, Cinnoberspindling

Cinnoberspindling

Cinnoberspindling är dagens svamp.

Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cortinarius cinnabarinus

Sällsynt cinnoberspindling trivs i bokskog

Cortinarius cinnabarinus bildar mykorrhiza främst med främst bok, mera sällan med avenbok och ek och påträffas på torr, basisk till svagt sur mark, främst i äldre ängsbokskog men är även funnen i hedekskog och ek-hassellund.

Cortinarius cinnabarinus
Cinnoberspindling

Cinnoberspindling i Sverige

I söder växer Cortinarius cinnabarinus i äldre ängsbokskog på basisk eller svagt sur mark.

I den norra delen av utbredningsområdet växer den samman med ek och hassel i genuina eklundar med långvarig kontinuitet och belägna i klimatiskt gynnsamma, varma lägen på kalkhaltiga mulljordar. Ofta utgörs dessa platser av tidigare trädbevuxna slåtter- eller betetsmarker. Cinnoberspindling kan också växa samman med avenbok.

Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cortinarius cinnabarinus har en 2–6 cm vid hatt som är torr och något trådig, som ung i kanten gulorange av velumrester.

Indikatorarten cinnoberspindling

Cortinarius cinnabarinus är en mycket bra indikator på lövskog med lång kontinuitet och höga naturvärden, den är ögonfallande och lätt identifierbar art med relativt lågt mörkertal.

Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cinnoberspindling

Skydda värmegynnad cinnoberspindling

Cortinarius cinnabarinus gynnas av solljus och värme i gamla, luckiga skogsmiljöer. Bevara värdträd och skapa förutsättningar för nya, bevara om möjligt viss påverkan på markskiktet, t.ex. genom bete, slåtter eller brand och skapa solöppna, varma, vindskyddade miljöer genom variation mellan täta och öppna delar, och gynna brynmiljöer. Låt inte gran och sly/ungträd ta överhanden. Bedriv skogsbruk skonsamt, byt ej trädslag, låt också äldre träd finnas kvar. Inom ytor med stor artrikedom bör inga ingrepp alls äga rum. 

Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cortinarius cinnabarinus är cinnoberröd till orangeröd i väta, i torka ljusare brunröd.

Hotad och rödlistad cinnoberspindling

Kalavverkning av lövskog liksom omföring av lövskog till barrskog utgör ett hot, på sikt kan också försurning av marken missgynna arten. Arten är även eftertraktad för garnfärgning vilket på längre sikt kan innebära en utarmning av den svenska populationen -låt helst fruktkropparna stå kvar då den är sällsynt.

Cortinarius cinnabarinus
Cinnoberspindling. Hela svampen är vackert cinnoberröd till orangeröd i väta, i torka ljusare brunröd.

Sällsynt cinnoberspindling

Den totala populationen i landet bedöms ha minskat p.g.a. slutavverkning av värdträd i äldre kontinuitetsskog och försämrade habitatkvaliteér i ljusöppna ädellövskogar. Den del av populationen som växer i bokskog bedöms mera stabil än den som växer i ek/hasseldominerad skog. Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 2 000. Total population i landet bedöms ha minskat med mer än 15 % över de senaste 50 åren, p.g.a. slutavverkning av äldre skog. Den finns sällsynt i Danmark, södra Norge och sydvästra Finland. I övriga Europa är den ovanlig eller mycket sällsynt. I östra USA förekommer den i ek- och björkskog. Arten är rödlistad i Norge, Finland och Tyskland.

Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cortinarius cinnabarinus

Cinnoberspindling är ingen matsvamp

Smaken är rättiksartad men Cortinarius cinnabarinus är sällsynt och ingen matsvamp. I Svampe anges den som giftig.

Källa: Artfakta

Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cinnoberspindling växer ofta på samma lokaler som andra rödlistade och ovanliga svampar vilket gör den till en mycket bra indikator på lövskog med lång kontinuitet och höga naturvärden.

Vad är då naturvårdsarter?

Naturvårdsarter är arter som man behöver uppmärksamma inom naturvården; extra skyddsvärda antingen genom att själva vara av särskild vikt eller genom att peka på att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv.

Ibland slår man ihop rödlistade arter och signalarter i begreppet naturvårdsarter. När inventerare undersöker en skogs naturvärden noterar de ofta vilka naturvårdsarter de hittar. Ju fler du kan hitta, desto starkare blir argumenten för att spara skogen.

Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cortinarius cinnabarinus

Läs mer om naturvårdsarter

På Artdatabanken kan du läsa mer om naturvårdsarter.

Cortinarius cinnabarinus
Cinnoberspindling förekommer framför allt i södra och sydvästra delarna av Sverige men det finns också fynd från Gotland, Öland, Östergötland och Mälarområdet. De flesta lokalerna ligger i Skåne och Blekinge.

Leta naturvårdsarter och matsvamp!

Vissa arter kan vara både och! Mandelriska och svart trumpetsvamp t ex är båda goda matsvampar som dessutom signalerar höga naturvärden.

Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cortinarius cinnabarinus

Hur nycklar man cinnoberspindling och andra spindlingar?

Karl Soop vet hur man gör -kolla därför in den här guiden.

Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cinnoberspindling

Läs mer om cinnoberspindling

På ArtfaktaSkogens Röst, Svampklubben, Svampe och Svampguiden kan du läsa mer om cinnoberspindling.

Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cortinarius cinnabarinus

Läs mer om färgsvampar som cinnoberspindling

Läs mer om färgsvampar i boken Färgsvampar & svampfärgning där Hjördis Lundmark skriver om svampfärgning, behärskar du finska språket kan du också kolla in ColoriaHelda och Researchgate. Du kan även besöka Mushroom Color Atlas och Myra Made Color.

Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cinnoberspindling

Färgsvampen cinnoberspindling

Cortinarius cinnabarinus ger orange färger.

Ett mörkt orange pigment funnet i Cortinarius cinnabarinus är fallacinol (6-O-methoxycitreorosein, 15)  (GILL  &   STEGLICH  1987,  GILL 1994).

Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cortinarius cinnabarinus är en mycket bra indikator på lövskog med lång kontinuitet och höga naturvärden.

Läs mer om pigment i cinnoberspindling

Här och här kan du läsa mer om cinnoberspindlingens färger. Kolla också in denna publikation.

 Cortinarius cinnabarinus
Cinnoberspindling.

Vill du ha koll på andra svampar som funkar till svampfärgning, förutom cinnoberspindling?

Följ då denna blogg. Du kan också följa Torsebro Svamp i sociala medier.

Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cortinarius cinnabarinus. Hatten är hygrofan.
Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cinnoberspindling
Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cortinarius cinnabarinus.
Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cinnoberspindling.
Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cortinarius cinnabarinus. Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.
Cortinarius cinnabarinus
Cinnoberspindling. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser.
Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cortinarius cinnabarinus påträffas i torr, basisk eller svagt sur mark, främst i äldre ängsbokskog men även annan bokskog, också funnen i ek-hassellund. Cinnoberspindling kan också växa samman med avenbok och är en mycket bra indikator på lövskog med lång kontinuitet och höga naturvärden.
Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cortinarius cinnabarinus förekommer framför allt i södra och sydvästra delarna av Sverige, är iögonfallande, lätt att identifiera och växer i bokskog.
Cinnoberspindling, Cortinarius cinnabarinus
Cinnoberspindling bildar mykorrhiza främst med bok, men även med avenbok och ek.
Cortinarius cinnabarinus
Cinnoberspindlingen är eftertraktad för garnfärgning vilket på längre sikt kan innebära en utarmning av den svenska populationen. Eftersom den är sällsynt, bör man låta den stå kvar.

Svampfärgning med Linnea Hoff

Visste du att man även kan färga med svamp?

Svampkonsulenten Linnea Hoff i Arkelstorp visar då hur man gör.

Linnea Hoff, svampfärgat garn, svampfärgning, svampfärgat hantverk
Svampkonsulenten Linnea Hoff med svampfärgat garn och hantverk. 

Färga med svamp -vad behövs då vid svampfärgning?

Du behöver tid samt tålamod, yllegarn, torkad färgsvamp, vatten, grytor, termometer, ammoniak, rasp, bok om svampfärgning, spis och fläkt -bra ventilation är viktigt så att man inte andas in ångorna.

Ull och färgsvampar vid svampfärgning

Använd helst ull, för då fäster färgen bra. Linnea färgar mycket med svamp och har därför ett digert förråd med både torkad färgsvamp och garner. Jag blir inbjuden att prova på -ett tillfälle som jag alltså inte får missa!

Svampfärgning, Linnea Hoff
Svampkonsulenten Linnea Hoff med svampfärgat garn.

Färgsvamp och svampfärgning

Det är mycket spännande att färga, läs mer om hur vi gick tillväga.

Fler färgsvampar vid nästa svampfärgning

Det är verkligen roligt att färga och jag ser fram emot att prova nya färgsvampar -här finns listor på olika färgsvampar och också några garnfärgprov.

Häng med Puggehatten!

Puggehatten är Skånes Mykologiska Förening och välkomnar alla. Vill du också lära dig fler svampar? Följ då med på våra utflykter -helt gratis! Nästa gång är det dags att besöka Måret, Häckeberga -varmt välkommen då!

Puggehatten i Torsebro
Puggehatten i Torsebro krutbruk. 

Vill du hitta matsvamp istället för cinnoberspindling?

Gå då en svampkurs i höst!

Du kan redan nu anmäla intresse eller köpa presentkort!

Kontakta Torsebro Svamp!

Svampkurs 2023
Svampkonsulenten Anne-Karin Mikonaho är regionombud för Svampkonsulenternas Riksförbund där hon även sitter i styrelsen.

Presentkort

Presentkort på svampkurser hösten 2023

Beställ presentkort via kontaktformuläret.
Efter betalning får du en kod på ditt presentkort som mottagaren då använder vid bokning av kursen.
Presentkortet är giltigt 1 år efter inköpsdatum.

Svampkurs Skåne
Bittersopp. Ej matsvamp.

Kristianstadsbladet

För fler tips, kan du läsa denna artikel i Kristianstadsbladet.

Vill du ha koll på när cinnoberspindling och andra svampar dyker upp?

Följ då Dagens svamp. Du kan också följa Torsebro Svamp i andra sociala medier.

Vill du lära dig fler svampar än cinnoberspindling? Häng då med under hösten 2023. 

På en svampkurs får du lära dig många olika svampar. Jag håller svampkurser i Skåne, runt Kristianstad och jag utgår då från Torsebro där jag bor.

Svampkurs
Svampkurs

Svampkurser för alla hösten 2023

Nyfiken på svamp? Följ då med på utflykt! 

På ett tryggt sätt så får du då lära dig matsvampar tillsammans med svampkonsulenten Anne-Karin Mikonaho från Torsebro Svamp i Skåne, där vi kommer att besöka skogar i närheten av Kristianstad.

Jag vänder mig till alla som vill lära sig mer om svamp och även svampplockning.

Nybörjare? 

Är du nybörjare som kanske aldrig plockat svamp innan? 

På kursen kommer du då att lära dig:  

  • Vilka svampar du tryggt kan plocka och äta -och också:
  • Vilka svampar du ska låta bli -och även:
  • Hur du hanterar samt tillagar matsvamp -samt inte minst:
  • Var och när du kan finna olika slags svamp

Vill du lära dig mer än cinnoberspindling?

Kan du redan några arter och vill lära dig fler? Häng då med på svamptur, så guidar jag i svampskogen.

Ute i naturen

Svampkurserna med all teori och praktik förläggs ute i naturen -ta därför på kläder efter väder.

Ca tre timmar per kurstillfälle

Varje kurstillfälle varar ca 3 timmar, med minst 8 och max 15 deltagare per kurstillfälle -boka därför i god tid.

Ta själv med

Ta med kläder efter väder, svampkorg, svampkniv, svampbok och fika, så ses vi i en skog i närheten av Kristianstad i Skåne. 

Pris

Pris: 500 kr per person & kurstillfälle, när du bokat betalar du med Swish.

Självklart kan man boka flera kurstillfällen eftersom jag varierar skogarna.

Välkommen att plocka svamp i Skåne hösten 2023 -kanske hittar vi då cinnoberspindling?

Testa också event, present och svamptur.

Vill du hellre boka en privat guidad svamptur och plocka svamp med mig som svampguide, går det också bra. Ta då kontakt, så löser vi det.

Riktigt stora kantareller i Skåne

Svampkurser, kantareller
Stora kantareller

Så här stora kantareller kan man hitta när man hänger med på svampexkursion eller går svampkurs i Kristianstad i Skåne!

Går den att äta?

Vill du bara ha tips om goda matsvampar? Kolla då in BaraMatsvamp!

SJÄLVKLART VILL DU OCKSÅ HA BARAMATSVAMPS NYHETSBREV!

Vill du få utvalda recept, tips och även nyheter i din inbox varje vecka? 

Då ska du signa upp dig på mitt nyhetsbrev.