Brandticka, Pycnoporellus fulgens

Brandticka

Brandticka är dagens svamp.

Brandticka, Pycnoporellus fulgens
Pycnoporellus fulgens har ettåriga, konsolformade och sällan helt vidväxta fruktkroppar.

Lysande brandticka

Pycnoporellus fulgens lever i eller på död/döende ved och ibland också levande träd med döda träddelar eller svampar, gärna på fuktiga ställen i äldre barr- och blandskogar.

Brandticka, Pycnoporellus fulgens
Brandtickans fruktkropp är 2–10 cm bred, har orangeröd, skorvigt luden och svagt zonerad ovansida. Köttet är upp till 0,5 cm tjockt, mjukt till korkartat, ljust orange till orangerött.

Brandticka trivs med gran

Pycnoporellus fulgens förekommer främst i olikåldrig fuktig granskog med mycket död ved, ofta i kärrkanter eller vid bäckar på lokaler med hög luftfuktighet. Växer huvudsakligen på grova granlågor, någon enstaka gång på tall, asp eller björk, och verkar knuten till ved som först rötats av klibbticka Fomitopsis pinicola.

Brandticka, Pycnoporellus fulgens
Pycnoporellus fulgens. Porlagret är ca 0,5 cm tjockt. Porerna är ljusare orange, först runda till kantiga och 2-3 per mm, senare vidgade, ofta uppslitsade och tagglika.

Först klibbticka -sedan brandticka

Först ska helst klibbticka ha rötat stocken innan saprotrofen Pycnoporellus fulgens kan trivas. Brandtickan uppträder därför ofta på samma lågor som döda klibbtickor.

Brandticka, Pycnoporellus fulgens
Brandtickans fruktkroppar bildas under hösten och nya fruktkroppar bildas under många år på samma låga. Hattarna är upp till 2,5 cm tjocka och har ibland en sammandragen, fotlik basaldel.

Signalarten brandticka

Pycnoporellus fulgens har tidigare betraktats som mycket sällsynt, men på senare tid har den påträffats på allt fler platser och arten anses därför idag vara livskraftig.

Signalarten Pycnoporellus fulgens växer gärna på grova och murkna granlågor där den signalerar gamla orörda granskogar med hög och jämn luftfuktighet, en miljö som ofta hyser höga naturvärden.

Brandticka, Pycnoporellus fulgens
Pycnoporellus fulgens är hattbildande till resupinat, med fint luden hatt. Fotot taget i månaden september.

Vad är signalarter?

Signalarter signalerar höga naturvärden och är alltså naturvärdesindikatorer på objektsnivå. 

Skogsstyrelsen har därför valt ut signalarterna som levande små alarm, dessa alarm ska vara lätta att hitta och signalera ”här finns livsmiljöer för arter som modernt skogsbruk har trängt tillbaka”.

Signalarterna/alarmen kan då avslöja hemligheter som inte syns vid första ögonkastet. 

Läs mer om signalarter

På Skogsstyrelsen och Sveriges Natur kan du läsa mer om signalarter. 

Brandticka, Pycnoporellus fulgens
Brandticka. Köttet har samma färg som ovansidan och är mjukt och segt. Fruktkropparna angrips ganska snabbt av insektslarver, men ibland hittas övervintrade exemplar på våren.

Saprotrofen brandticka

Brunrötaren Pycnoporellus fulgens lever alltså främst i barrträdsmiljöer och är beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla, ostörda skogmiljöer. Den är känslig för snabba förändringar av ljus-/vindförhållanden eller uttorkning och förekommer främst i skogar som inte påverkats av kraftig störning, såsom slutavverkning, markberedning, körskador, gödsling eller dikning.

Brandticka, Pycnoporellus fulgens
Pycnoporellus fulgens, gammalt övervintrat exemplar i mars månad.

Bevara brandtickan

Vid skogsbruk bör grov död ved och skyddszoner vid kärr och vattendrag lämnas, och träd tillåtas åldras och dö på ett sätt som skapar kontinuerlig tillgång på livsmiljöer. Träd och livsmiljö bör skyddas genom att lämna trädgrupper, ytor eller zoner.

Brandticka, Pycnoporellus fulgens
Brandticka blir med åldern kal och mattare orangebrun till rödbrun.

Brandtickan hotad av skogsbruket

Brandtickan kan påverkas negativt av kalavverkning och ett skogsbruk som innebär att mängden grova granlågor minskar. Undvik kraftig påverkan på mark eller vegetation genom t.ex. slutavverkning, markberedning, körskador eller gödsling. Även dikning och gallring som leder till ett torrare mikroklimat på växtplatserna kan ha negativ inverkan.

Brandticka, Pycnoporellus fulgens
Pycnoporellus fulgens är en svag nedbrytare på grova granlågor i fuktig barr- och blandskog.

Färgsvampen brandticka

Pycnoporellus fulgens ger en beige, orange, ljusbrun färg vid svampfärgning.

YouTube kan du se en film om färgsvampen Pycnoporellus fulgens.

Läs mer om färgsvampar som brandticka

Läs mer om färgsvampar i boken Färgsvampar & svampfärgning där Hjördis Lundmark skriver om svampfärgning, behärskar du finska språket kan du också kolla in ColoriaHelda och Researchgate. Du kan även besöka Mushroom Color Atlas och Myra Made Color.

Brandticka, Pycnoporellus fulgens
Brandticka. Övervintrad fruktkropp hittad i mars.

Läs mer om brandticka

Artfakta, Skogens Röst, MushroomExpert, Ultimate-Mushroom, Svampe, Svampguiden, Naturbasen och Naturhistoriska riksmuseet kan du läsa mer om brandticka.

Vill du ha koll på svampar som funkar till svampfärgning, t ex brandticka?

Följ då denna blogg. Du kan också följa Torsebro Svamp i sociala medier.

Svampfärgning med Linnea Hoff

Visste du att man även kan färga med svamp?

Svampkonsulenten Linnea Hoff i Arkelstorp visar då hur man gör.

Linnea Hoff, svampfärgat garn, svampfärgning, svampfärgat hantverk
Linnea Hoff med svampfärgat garn och hantverk. 

Färga med svamp -vad behövs då vid svampfärgning?

Du behöver tid samt tålamod, yllegarn, torkad färgsvamp, vatten, grytor, termometer, ammoniak, rasp, bok om svampfärgning, spis och fläkt -bra ventilation är viktigt så att man inte andas in ångorna.

Ull och färgsvampar vid svampfärgning

Använd helst ull, för då fäster färgen bra. Linnea färgar mycket med svamp och har därför ett digert förråd med både torkad färgsvamp och garner. Jag blir inbjuden att prova på -ett tillfälle som jag alltså inte får missa!

Svampfärgning, Linnea Hoff
Svampkonsulenten Linnea Hoff med svampfärgat garn

Färgsvamp och svampfärgning

Det är mycket spännande att färga, läs mer om hur vi gick tillväga.

Fler färgsvampar vid nästa svampfärgning

Det är verkligen roligt att färga och jag ser fram emot att prova nya färgsvampar -här finns även listor på olika färgsvampar.

Häng med Puggehatten!

Puggehatten är alltså Skånes Mykologiska Förening och välkomnar alla. Vill du också lära dig fler svampar? Följ då med på våra utflykter -helt gratis! Nästa gång är det dags att besöka Klagshamns udde -varmt välkommen då!

Puggehatten i Nytebodaskogen
Puggehatten i Nytebodaskogen där det växer brandticka.

Puggehatten besöker Nytebodaskogen

Under ledning av Tony Svensson besöker Puggehatten Nytebodaskogen -det regnar men vädret hindrar oss inte.

Puggehatten i Nytebodaskogen
Puggehatten i Nytebodaskogen.

Artportalen 

Vi hittar alltså flera olika arter under dagens exkursion med Puggehatten. Alla arter rapporterar vi sedan in till Artportalen när de väl är artbestämda -vissa fynd kräver nämligen mikroskopering.

Puggehatten i Nytebodaskogen, Linnea Hoff
Linnea Hoff kollar in en låga tillsammans med Puggehatten i Nytebodaskogen.

Snön ligger kvar i Nytebodaskogen

Denna marsdag regnar det -snart är snön då bara ett minne blott.

Puggehatten i Nytebodaskogen
Puggehatten i Nytebodaskogen.

Exkursioner året om

Puggehatten är aktiv året om. Häng med!

Puggehatten i Torsebro
Puggehatten i Torsebro krutbruk. Det är helt gratis att följa med på Puggehattens exkursioner.

Vill du lära dig fler svampar än brandticka?

Gå då en svampkurs! Häng på nu under hösten 2023. 

På en svampkurs får du lära dig många olika svampar. Jag håller svampkurser i Skåne, runt Kristianstad och jag utgår då från Torsebro där jag bor.

Svampkurs
Svampkurs

Svampkurs för alla

Nyfiken på svamp? Följ då med på utflykt! 

På ett tryggt sätt så får du då lära dig matsvampar tillsammans med svampkonsulenten Anne-Karin Mikonaho från Torsebro Svamp i Skåne, där vi kommer att besöka skogar i närheten av Kristianstad.

Jag vänder mig till alla som vill lära sig mer om svamp och även svampplockning.

Nybörjare? 

Är du nybörjare som kanske aldrig plockat svamp innan? 

På kursen kommer du då att lära dig:  

  • Vilka svampar du tryggt kan plocka och äta -och också:
  • Vilka svampar du ska låta bli -och även:
  • Hur du hanterar samt tillagar matsvamp -samt inte minst:
  • Var och när du kan finna olika slags svamp

Vill du lära dig mer än bara brandticka?

Kan du redan några arter och vill lära dig fler? Häng då med på svamptur, så guidar jag i svampskogen. 

Ute i naturen

Svampkurserna med all teori och praktik förläggs ute i naturen -ta därför på kläder efter väder.

Ca tre timmar per kurstillfälle

Varje kurstillfälle varar ca 3 timmar, med minst 8 och max 15 deltagare per kurstillfälle -boka därför i god tid.

Ta själv med

Ta med kläder efter väder, svampkorg, svampkniv, svampbok och även fika, så ses vi i en skog i närheten av Kristianstad i Skåne. 

Pris

Pris: 500 kr per person & kurstillfälle, när du bokat betalar du med Swish.

Självklart kan man boka flera kurstillfällen eftersom jag varierar skogarna.

Välkommen att kolla in svamp i Skåne -här finns brandticka.

Testa också event, present och svamptur.

Vill du hellre boka en privat guidad svamptur och plocka svamp med mig som svampguide, går det också bra. Ta då kontakt, så löser vi det.

Riktigt stora kantareller i Skåne 

Kantareller, höstens svampkurser, svampkurs
Stora kantareller

Så här stora kantareller kan man hitta när man hänger med på svampexkursion eller går svampkurs i Kristianstad i Skåne.

Gick den inte att äta?

Vill du bara ha tips om goda matsvampar? Kolla då in BaraMatsvamp.

SJÄLVKLART VILL DU OCKSÅ HA BARAMATSVAMPS NYHETSBREV!

Vill du få utvalda recept, tips och även nyheter i din inbox varje vecka? 

Då ska du signa upp dig på mitt nyhetsbrev.