Druvfingersvamp, Ramaria botrytis

Druvfingersvamp

Druvfingersvamp är dagens svamp.

Druvfingersvamp, Ramaria botrytis
Ramaria botrytis.

Rödlistad druvfingersvamp

Ramaria botrytis är rödlistad som nära hotad (NT).

Druvfingersvamp, Ramaria botrytis
Druvfingersvamp fotograferad i skymningen. Färgen är beigevit–gulvit, i topparna rödaktig. Unga fruktkroppar har tätt med korta röda‒purpurfärgade grenanlag som utgår från den kraftiga vita fasta foten. Köttet är vitt och marmorerat och smakar milt (i grenspetsarna eventuellt något beskt).

Druvfingersvamp med både ädellöv och barr

Ramaria botrytis bildar mykorrhiza med ek, bok och barrträd, i äldre ängsbokskog, hässlen med ek samt äldre barr- och blandskog.

Druvfingersvamp, Ramaria botrytis
Ramaria botrytis i skymningen. Unga fruktkroppar har tätt med korta röda‒purpurfärgade grenanlag som utgår från den kraftiga vita foten.

Förväxlingsrisk

Om Ramaria botrytis har bleknat i grentopparna, kan den förväxlas med blek fingersvamp som är svagt giftig. Den kan orsaka illamående och tillfälliga mag-tarmbesvär.

Druvfingersvamp, Ramaria botrytis
Druvfingersvamp. Fruktkropparna är rikt förgrenade, relativt stora och ljusa, ca 8–15 cm höga och breda, ibland ännu större. Grenarna är täta, upprepat förgrenade och har trubbiga spetsar.

Fotografera alltid svampar utomhus

Inomhusbelysning förvränger nämligen färgerna. Bilderna är visserligen tagna vid olika tillfällen men är bra exempel på hur det kan skilja på färg beroende på om man fotograferar utomhus eller inomhus. Utomhusbilderna togs när det redan börjat skymma, men gör ändå svamparna mer rättvisa.

Druvfingersvamp, Ramaria botrytis
Ramaria botrytis fotograferad inomhus. Svampen är inte lika röd i verkligheten.

Druvfingersvamp minskar pga avverkning

Ramaria botrytis bedöms ha minskat och fortsatt att minska, huvudsakligen p.g.a. slutavverkningar av äldre barrskog. Bedömningen avser R. botrytis s.lat. som innehåller flera taxa i landet. Den form som växer under tall (ännu obeskriven) är den som bedöms ha den minskningstakt som motsvarar VU medan lövskogsformen bedöms något stabilare men likväl missgynnas av såväl skogsavverkning som igenväxning. Arten är inte påträffad i och förefaller ha svårt att nyetableras i skogar uppkomna efter kalavverkning.

Druvfingersvamp, Ramaria botrytis
Druvfingersvamp fotograferad inomhus. Svampen är inte lika röd i verkligheten.

Flera arter druvfingersvamp

Druvfingersvampar utgör en liten grupp snarlika arter, vilka utgör ett artkomplex som är under utredning. Gruppen omfattar minst fem olika arter i Sverige, men tills vidare behandlas druvfingersvamp här i en klassisk kollektiv bemärkelse som en enda art.

Druvfingersvamp, Ramaria botrytis
Ramaria botrytis fotograferad inomhus.

Druvfingersvamp trivs i gamla skogar

Ramaria botrytis växer i skogar med lång skoglig kontinuitet och uppträder gärna på ytor med tunna humuslager och blottad mineraljord, t.ex. i sluttningar eller i närheten av stigar. I södra Sverige är arten mest knuten till äldre ängsbokskogar. I norr förekommer den i barr- och blandskog, främst i örtrika kalkbarrskogar (t.ex. blåsippsgranskog) på mulljord tillsammans med andra sällsynta mykorrhizasvampar såsom violgubbe Gomphus clavatus, raggtaggsvamp Hydnellum mirabile och fläckfingersvamp Ramaria sanguinea. En avvikande form påträffas under gammal tall på sandig och till synes ganska mager mark (sandtallskog). På de kända lokalerna uppträder som regel svampen bara på någon eller några få platser. Fruktkropparna är kortlivade, men markmycelet kan ha mycket lång livslängd.

Druvfingersvamp, Ramaria botrytis
Druvfingersvamp fotograferad inomhus. Svampen är inte lika röd i verkligheten.

Karaktärsarten druvfingersvamp

Ramaria botrytis är en karaktärsart för gamla ädellövskogar i Sydsverige. Längre norrut är den överallt sällsynt eller mycket sällsynt i kalkbarrskog och sandtallskog.

Druvfingersvamp, Ramaria botrytis
Ramaria botrytis. Elias Fries döpte arten till “Rödletta Bockskäggs-svampen” 1836. Bilden är tagen inomhus och färgen blev tyvärr mycket rödare än i verkligheten. Undvik därför alltid fotografering av svampar inomhus.

Druvfingersvamp rödlistad som nära hotad (NT)

All form av skogsavverkning innebär hot, liksom skogsmarksgödsling. Ramaria botrytis tål inte en slutavverkning. Successiva vegetationsförändringar på växtplatserna med allt tätare vegetation kan också innebära ett hot. Under senare årtionden har svampen försvunnit från många klassiska lokaler, främst efter avverkning, och någon nyetablering i yngre skog är inte känd.

Druvfingersvamp, Ramaria botrytis
Druvfingersvamp. Den druvblå färgen mattas av med åldern för att försvinna helt hos vissa äldre exemplar.

Skydda druvfingersvamp

Lokalerna bör undantas från rationella skogsbruksmetoder och inkluderas i formellt skyddad skog. Särskilt skyddsvärda är skogsområden med flera olika Ramaria-arter. 

Källor: Artfakta och Svampguiden.

Druvfingersvamp, Ramaria botrytis
Ramaria botrytis är mycket variabel.

Druvfingersvamp doftar friskt

Ramaria botrytis har en frisk doft.

Gult sporavtryck hos druvfingersvamp

Sporavtrycket är gult hos Ramaria botrytis.

Druvfingersvamp, Ramaria botrytis
Druvfingersvamp är 10-15 cm hög med köttig, vit fot som övergår till ett busklikt ljust grenverk med rosa till rödvioletta, trubbiga toppar.

Druvfingersvamp är ätlig men bör ej plockas 

Ramaria botrytis är ätlig, har en mild och fruktig smak men är rödlistad och bör därför ej plockas. 

Druvfingersvamp, Ramaria botrytis
Ramaria botrytis. En kort, kraftig fot delar och delar sig igen för att bilda en blomkålsliknande struktur med grenar som slutar i två till fyra tillplattade spetsar med rundade snarare än vassa spetsar. Grenspetsarna är rödaktiga, medan de nedre grenarna och foten är mycket blekare och nästan rent vita nära marken och nedanför. Köttet är vitt.

Signalarten druvfingersvamp

Ramaria botrytis växer ofta på samma lokaler som andra rödlistade och ovanliga svampar vilket gör den till en signalart för värdefulla skogsmiljöer.

Druvfingersvamp, Ramaria botrytis
Druvfingersvamp funnen i område med naturvårdsavtal.

Vad är signalarter?

Signalarter signalerar höga naturvärden och är alltså naturvärdesindikatorer på objektsnivå. 

Skogsstyrelsen har därför valt ut signalarterna som levande små alarm, dessa alarm ska vara lätta att hitta och signalera ”här finns livsmiljöer för arter som modernt skogsbruk har trängt tillbaka”.

Signalarterna/alarmen kan då avslöja hemligheter som inte syns vid första ögonkastet. 

Läs mer om signalarter

På Skogsstyrelsen och Sveriges Natur kan du läsa mer om signalarter. 

Ramaria botrytis i Torsbro.

Vad är då naturvårdsarter?

Naturvårdsarter är arter som man behöver uppmärksamma inom naturvården; extra skyddsvärda antingen genom att själva vara av särskild vikt eller genom att peka på att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv.

Ibland slår man ihop rödlistade arter och signalarter i begreppet naturvårdsarter. När inventerare undersöker en skogs naturvärden noterar de ofta vilka naturvårdsarter de hittar. Ju fler du kan hitta, desto starkare blir argumenten för att spara skogen.

Läs mer om naturvårdsarter

På Artdatabanken kan du läsa mer om naturvårdsarter.

Druvfingersvamp, ädellövskog i Torsebro.

Leta naturvårdsarter och matsvamp!

Vissa arter kan vara både och! Mandelriska och svart trumpetsvamp t ex är båda goda matsvampar som dessutom signalerar höga naturvärden.

Läs mer om druvfingersvamp

På ArtfaktaSkogens RöstSvampguidenSignalarter och First Nature kan du läsa mer om druvfingersvamp. 

Ramaria botrytis i Torsebro.

Häng med Puggehatten!

Puggehatten är Skånes Mykologiska Förening och välkomnar alla. Vill du också lära dig fler svampar? Följ då med på våra utflykter -helt gratis! Kolla in våra aktiviteter. Varmt välkommen!

Puggehatten i Torsebro, exkursion
Puggehatten i Torsebro krutbruk där det även växer druvfingersvamp vid Helge å.

Vill du hitta matsvamp istället för rödlistad druvfingersvamp?

Gå då en svampkurs i höst!

Du kan redan nu anmäla intresse eller köpa presentkort.

Kontakta Torsebro Svamp!

Svampkurs 2023, svampplockning
Svampkonsulenten Anne-Karin Mikonaho är regionombud för Svampkonsulenternas Riksförbund där hon även sitter i styrelsen.

Presentkort

Presentkort på svampkurser hösten 2023

Beställ presentkort via kontaktformuläret.
Efter betalning får du en kod på ditt presentkort som mottagaren då använder vid bokning av kursen.
Presentkortet är giltigt 1 år efter inköpsdatum.

Svampkurs Skåne
Bittersopp. Ej matsvamp.

Kristianstadsbladet

För fler tips, kan du läsa denna artikel i Kristianstadsbladet.

Vill du ha koll på när druvfingersvamp och andra svampar dyker upp?

Följ då Dagens svamp. Du kan också följa Torsebro Svamp i andra sociala medier.

Vill du lära dig fler svampar än druvfingersvamp? Häng då med under hösten 2023. 

På en svampkurs får du lära dig många olika svampar. Jag håller svampkurser i Skåne, runt Kristianstad och jag utgår då från Torsebro där jag bor.

Svampkurs
Svampkurs

Svampkurser för alla hösten 2023

Nyfiken på svamp? Följ då med på utflykt! 

På ett tryggt sätt så får du då lära dig matsvampar tillsammans med svampkonsulenten Anne-Karin Mikonaho från Torsebro Svamp i Skåne, där vi kommer att besöka skogar i närheten av Kristianstad.

Jag vänder mig till alla som vill lära sig mer om svamp och även svampplockning.

Nybörjare? 

Är du nybörjare som kanske aldrig plockat svamp innan? 

På kursen kommer du då att lära dig:  

  • Vilka svampar du tryggt kan plocka och äta -och också:
  • Vilka svampar du ska låta bli -och även:
  • Hur du hanterar samt tillagar matsvamp -samt inte minst:
  • Var och när du kan finna olika slags svamp

Vill du lära dig mer än druvfingersvamp?

Kan du redan några arter och vill lära dig fler? Häng då med på svamptur, så guidar jag i svampskogen.

Ute i naturen

Svampkurserna med all teori och praktik förläggs ute i naturen -ta därför på kläder efter väder.

Ca tre timmar per kurstillfälle

Varje kurstillfälle varar ca 3 timmar, med minst 8 och max 15 deltagare per kurstillfälle -boka därför i god tid.

Ta själv med

Ta med kläder efter väder, svampkorg, svampkniv, svampbok och fika, så ses vi i en skog i närheten av Kristianstad i Skåne. 

Pris

Pris: 500 kr per person & kurstillfälle, när du bokat betalar du med Swish.

Självklart kan man boka flera kurstillfällen eftersom jag varierar skogarna.

Välkommen att plocka svamp i Skåne hösten 2023 -kanske hittar vi då druvfingersvamp?

Testa också event, present och svamptur.

Vill du hellre boka en privat guidad svamptur och plocka svamp med mig som svampguide, går det också bra. Ta då kontakt, så löser vi det.

Riktigt stora kantareller i Skåne

Svampkurser, kantareller, plocka svamp
Stora kantareller

Så här stora kantareller kan man hitta när man hänger med på svampexkursion eller går svampkurs i Kristianstad i Skåne!

Går den att äta?

Vill du bara ha tips om goda matsvampar? Kolla då in BaraMatsvamp!

SJÄLVKLART VILL DU OCKSÅ HA BARAMATSVAMPS NYHETSBREV!

Vill du få utvalda recept, tips och även nyheter i din inbox varje vecka? 

Då ska du signa upp dig på mitt nyhetsbrev.