Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea

Scharlakansvaxskivling

Scharlakansvaxskivling är dagens svamp.

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea
Hygrocybe punicea.

Scharlakansvaxskivling rödlistad som nära hotad

Hygrocybe punicea är en stor röd vaxskivling som minskar i takt med att gamla betes- och slåttermarker försvinner.

Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea
Scharlakansvaxskivling. Foten är kraftig, gulröd och fibrig.
Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea
Hygrocybe punicea med trådig hatt.
Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea
Scharlakansvaxskivling. Skivorna är tjocka, glesa, breda, först ljusgula senare orangegula.
Scharlakansvaxskivling, Hygrocybe punicea
Hygrocybe punicea. Hatten är trådig och upp till 10 cm bred. Som fuktig mörkt blodröd eller brunröd och något klibbig, mer orangeröd som torr.

Läs mer om scharlakansvaxskivling

Artfakta kan du läsa mer om scharlakansvaxskivling.