Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides

Lömsk flugsvamp

Lömsk flugsvamp är dagens svamp.

Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides
Amanita phalloides har en stor, säcklik volva som är vit men grönaktig på insidan. Som ung är hatten välvd, med åldern blir den utbredd och slät. Vid fuktigt väder är den klibbig och som torr är den sidenblank.

Vacker lömsk flugsvamp

Amanita phalloides växer i lövskog och park, helst ängsek- och ängsbokskog. Den föredrar mulljord och näringsrik mark och bildar mykorrhiza med ädellövträd som ek, bok och hassel men på Gotland är den även funnen i ren tallskog.

Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides
Lömsk flugsvamp. Köttet är vitt.

Sällsynt lömsk flugsvamp

Amanita phalloides är sällsynt, men kan lokalt vara något vanligare. Det finns även en helvit variant.

Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides
Amanita phalloides. Foten är grönaktigt vattrad men vattringen kan också vara otydlig.

Lömsk flugsvamp och avenbok

Sigvard Svensson, mykolog vid biologiska muséet i Lund, varnar i SVT för den lömska flugsvampen som kan breda ut sig framför allt i de skånska städernas ytterområden.

– I städernas utkanter har man ofta planterat mycket avenbok och med dem följer ofta mycket stora mängder lömsk flugsvamp. De senaste årens förgiftningar har varit asiatiska invandrare, som plockat just lömsk flugsvamp och förväxlat den med en mycket vanlig odlad asiastisk matsvamp, säger mykologen Sigvard Svensson, till SVT Nyheter Skåne.

Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides
Lömsk flugsvamp med stor, säcklik, vit volva, grönaktig på insidan.

Lömsk flugsvamp förväxlas med halmslidskivling

I Asien odlar man nämligen halmslidskivling, en matsvamp som finns på kontinenten och även i Sydostasien men inte i Sverige. I Danmark har flera personer från Sydostasien dött när de plockat lömsk flugsvamp i tron att det var halmslidskivling.

Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides
Amanita phalloides har 5-15 centimeter bred hatt som är olivgrön med strålformiga, mörka trådar. Färgen är förvillande lömsk: ljust oliv- eller grågrön, gulaktig eller vit, grönaktig, med mörka inväxta trådar. Hattkanten är ej strimmig, men ibland finns hyllerester. Formen är välvd till utbredd.

Andra förväxlingsarter till lömsk flugsvamp

Amanita phalloides har även förväxlats med grönkremla, riddarmusseron, röksvamp och champinjon.

Grönkremla och lömsk flugsvamp

Grönkremla är vanlig, ibland mer vit än grön och kan förväxlas med lömsk flugsvamp. Men grönkremla har varken ring eller strumpa och dess konsistens är spröd så den smulas lätt sönder medan lömsk flugsvamp kan rispas upp i trådar.

Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides
Lömsk flugsvamp. Hatten är 4-12 cm bred, slät och lätt fet, med olika nyanser av grönt, gulgrönt men kan variera och vara nästan vit.

Lömsk flugsvamp är dödligt giftig

Amanita phalloides är mycket giftig och innehåller giftet amatoxin som skadar eller dödar celler i lever, njurar, hjärta och mag-/tarmkanalens slemhinnor.

Amatoxiner finns bl a i vit och lömsk flugsvamp och är ytterst starka cellgifter, som stänger av cellernas syntes av mRNA – en del av arvsmassan som styr produktionen av proteiner. Då börjar cellfunktionen i oss att haverera, vilket märks olika snabbt i olika organ, berättar Erik Lindeman, överläkare vid Giftinformationscentralen.

Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides
Amanita phalloides har en tunn, bred vit, grön- eller gulaktig ring som är vanligtvis tydlig, hängande och hudaktig, något fårad och skör.

Lömsk flugsvamp kan få levern att falla sönder

– Äter du vit eller lömsk flugsvamp får du en hög koncentration gift i tarmen. Inom 12 till 24 timmar får du vattentunna diarréer. Nästa steg är levern, där giftet i stor utsträckning stannar kvar när levern förgäves försöker neutralisera det. Efter två–tre dagar börjar den falla sönder.

Har du ätit riktigt mycket flugsvamp kan inte levern skydda resten av kroppen. Giftet svämmar ut i blodet, skadar samtliga organ och du dör i multiorgansvikt, förklarar Erik Lindeman.

Källor: Forskning och Svampkonsulent

Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides
Lömsk flugsvamp. Fotbasen är klotformig och omges av en stor, säckliknande, vit strumpa. Skivorna är fria, vita, ibland med svagt gröngul ton. Foten har en grönaktig grundton och luddig, vattrad yta.

Symtom vid amatoxinförgiftning

Symtom kommer oftast först efter 8-24 timmar då man insjuknar med intensiva vattentunna diarréer och kräkningar. Men även 4-48 timmar efter intag kan man drabbas av kraftiga buksmärtor, kräkningar, diarré, törst och minskad urin. Efter ytterligare någon dag ses leverpåverkan, det uppstår svåra, ibland dödliga skador i cellerna och levern kan slås ut helt så att det kan behövas transplantation. Förgiftningen kan vara livshotande och på kontinenten har det skett flera dödsfall, ca 90 % av alla registrerade, dödliga svampförgiftningar i världen har orsakats av lömsk flugsvamp.

Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides
Amanita phalloides. Köttet är vitt, men gulnar något under ytskiktet. Äldre exemplar kan sakna ringen och bara ha några få rester av säcken/volvan kvar samt vara mer eller mindre blekta av regnet.

Råkat äta lömsk flugsvamp?

Förtäring av en smakbit av max en sockerbits storlek behöver man inte åtgärda. Har du ätit mer, ring genast Giftinformation för råd och var beredd på att uppsöka sjukhus. Spara svampen för eventuell identifiering.

Amanita phalloides
Lömsk flugsvamp. Foten har en välutvecklad och grönaktig, ibland vit ring och vid basen en stor, säcklik strumpa. Foten är 4-15 x 1-2 cm, cylindrisk till klubbformad.

Grönt motgift snabbt

Kinesiska och australiska forskare har hittat ett motgift, ett medicinskt färgämne som man använder i sjukvården kan kanske rädda livet på den som ätit lömsk flugsvamp.

Färgämnet indocyaningrönt verkar blockera de giftiga effekterna av amanitin, enligt The Guardian. Färgämnet använder man bl a vid undersökningar av hjärtats och leverns funktion och injiceras då i patienterna.

Indocyaningrönt kan förhindra skador på njurar och lever och forskarna kunde konstatera att färgämnet fungerade som motgift på möss som fick det fyra timmar efter förgiftningen – men inte om de fick det efter tolv timmar.

Då var det försent. Svampgiftet hade då troligen redan orsakat oåterkalleliga skador på cellerna i lever och njurar.

– Detta tyder på att indocyaningrönt bör ges så tidigt som möjligt under behandlingen, konstaterar forskarna.

Källa: Aftonbladet

Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides
Amanita phalloides har fria, vita skivor, ibland med svagt gröngul ton. Lamellerna når inte foten och är ganska täta. Foten har en välutvecklad och grönaktig, ibland vit ring samt en kraftig strumpa.

Varför är svampar giftiga?

Giftet är inte menat för oss – en ständig underjordisk kamp tvingar svamparna till kemisk krigsföring och några av kemikalierna i svamparnas försvarsarsenal tillhör de giftigaste ämnen vi människor kan få i oss. Men vi är inte fienden i svamparnas värld, vår ämnesomsättning råkar bara likna småkrypens, som svampen skyddar sig emot.

Svampar har alltså en kemisk fabrik för att hålla insekter och andra djur borta. Doften kan avskräcka, och om någon tuggar på svampen omvandlas vissa ämnen och blir osmakliga, säger Anders Dahlberg, professor i mykologi vid Statens lantbruksuniversitet, SLU.

Amanita phalloides
Lömsk flugsvamp i olika utvecklingsstadier.

Doften av lömsk flugsvamp

Doften är först neutral och svag, blir sedan kvalmig och obehaglig med åldern. Den är sötaktigt honungslik och samtidigt motbjudande och gamla och halvruttna exemplar känns igen på den karaktäristiska söta doften.

Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides
Amanita phalloides är vacker och dödligt giftig.

Lömsk flugsvamp har vita sporer

Sporavtrycket är vitt.

 Amanita phalloides
Lömsk flugsvamp lyser vackert sidengrön.

Läs mer om lömsk flugsvamp

På ArtfaktaSkogens RöstSvampguidenGiftinformationscentralenMushroom ExpertRuokavirasto, Naturbasen, Aftonbladet, Luontoportti, Forskning och First Nature kan du läsa mer om lömsk flugsvamp. Du kan även se denna film från Naturhistoriska riksmuseet.

Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides
Amanita phalloides reser sig ovan jordytan formad som ett ägg under ett vitt hylle.
Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides
Lömsk flugsvamp. Sällsynt kan hyllerester sitta kvar som stora flagor på hatten.

Signalarten lömsk flugsvamp

Amanita phalloides växer ofta på samma lokaler som andra rödlistade och ovanliga svampar vilket gör den till en signalart för värdefulla skogsmiljöer.

Vad är signalarter?

Signalarter signalerar höga naturvärden och är alltså naturvärdesindikatorer på objektsnivå. 

Skogsstyrelsen har därför valt ut signalarterna som levande små alarm, dessa alarm ska vara lätta att hitta och signalera ”här finns livsmiljöer för arter som modernt skogsbruk har trängt tillbaka”.

Signalarterna/alarmen kan då avslöja hemligheter som inte syns vid första ögonkastet. 

Läs mer om signalarter

På Skogsstyrelsen och Sveriges Natur kan du läsa mer om signalarter

Amanita phalloides
Lömsk flugsvamp. Som ung är hatten välvd men med åldern blir den utbredd och slät.

Vad är då naturvårdsarter?

Naturvårdsarter är arter som man behöver uppmärksamma inom naturvården; extra skyddsvärda antingen genom att själva vara av särskild vikt eller genom att peka på att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv.

Ibland slår man ihop rödlistade arter och signalarter i begreppet naturvårdsarter. När inventerare undersöker en skogs naturvärden noterar de ofta vilka naturvårdsarter de hittar. Ju fler du kan hitta, desto starkare blir argumenten för att spara skogen.

Läs mer om naturvårdsarter

På Artdatabanken kan du läsa mer om naturvårdsarter.

Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides
Amanita phalloides på väg upp.

Karaktärer hos flugsvampar

Hur vet man vilken flugsvamp man hittat? Man får bl a titta på olika karaktärer samt när och var i landet, i vilken miljö svampen växer och vilka träd som finns i närheten.

Lömsk flugsvamp, Amanita phalloides
Lömsk flugsvamp kan vara ganska blek.

Häng med Puggehatten!

Puggehatten är Skånes Mykologiska Förening och välkomnar alla. Vill du också lära dig fler svampar? Följ då med på våra utflykter -helt gratis! Kolla in våra aktiviteter. Varmt välkommen!

Puggehatten i Torsebro, exkursion
Puggehatten i Torsebro krutbruk. I ädellövskogen med naturvårdsavtal växer signalarten lömsk flugsvamp.

Vill du hitta matsvamp istället för dödligt giftig lömsk flugsvamp?

Gå då en svampkurs i höst!

Du kan redan nu anmäla intresse eller köpa presentkort.

Kontakta Torsebro Svamp!

Svampkurs 2023, svampplockning
Svampkonsulenten Anne-Karin Mikonaho är regionombud för Svampkonsulenternas Riksförbund där hon även sitter i styrelsen.

Presentkort

Presentkort på svampkurser hösten 2023

Beställ presentkort via kontaktformuläret.
Efter betalning får du en kod på ditt presentkort som mottagaren då använder vid bokning av kursen.
Presentkortet är giltigt 1 år efter inköpsdatum.

Svampkurs Skåne
Bittersopp. Ej matsvamp.

Kristianstadsbladet

För fler tips, kan du läsa denna artikel i Kristianstadsbladet.

Vill du ha koll på när lömsk flugsvamp och andra svampar dyker upp?

Följ då Dagens svamp. Du kan också följa Torsebro Svamp i andra sociala medier.

Vill du lära dig fler svampar än lömsk flugsvamp? Häng då med under hösten 2023. 

På en svampkurs får du lära dig många olika svampar. Jag håller svampkurser i Skåne, runt Kristianstad och jag utgår då från Torsebro där jag bor.

Svampkurs
Svampkurs

Svampkurser för alla hösten 2023

Nyfiken på svamp? Följ då med på utflykt! 

På ett tryggt sätt så får du då lära dig matsvampar tillsammans med svampkonsulenten Anne-Karin Mikonaho från Torsebro Svamp i Skåne, där vi kommer att besöka skogar i närheten av Kristianstad.

Jag vänder mig till alla som vill lära sig mer om svamp och även svampplockning.

Nybörjare? 

Är du nybörjare som kanske aldrig plockat svamp innan? 

På kursen kommer du då att lära dig:  

  • Vilka svampar du tryggt kan plocka och äta -och också:
  • Vilka svampar du ska låta bli -och även:
  • Hur du hanterar samt tillagar matsvamp -samt inte minst:
  • Var och när du kan finna olika slags svamp

Vill du lära dig mer än lömsk flugsvamp?

Kan du redan några arter och vill lära dig fler? Häng då med på svamptur, så guidar jag i svampskogen.

Ute i naturen

Svampkurserna med all teori och praktik förlägger jag ute i naturen -ta därför på kläder efter väder.

Ca tre timmar per kurstillfälle

Varje kurstillfälle varar ca 3 timmar, med minst 8 och max 15 deltagare per kurstillfälle -boka därför i god tid.

Ta själv med

Ta med kläder efter väder, svampkorg, svampkniv, svampbok och fika, så ses vi i en skog i närheten av Kristianstad i Skåne. 

Pris

Pris: 500 kr per person & kurstillfälle, när du bokat betalar du med Swish.

Självklart kan man boka flera kurstillfällen eftersom jag varierar skogarna.

Välkommen att plocka svamp i Skåne hösten 2023 -kanske hittar vi då lömsk flugsvamp?

Testa också event, present och svamptur.

Vill du hellre boka en privat guidad svamptur och plocka svamp med mig som svampguide, går det också bra. Ta då kontakt, så löser vi det.

Riktigt stora kantareller i Skåne

Svampkurser, kantareller, plocka svamp
Stora kantareller

Så här stora kantareller kan man hitta när man hänger med på svampexkursion eller går svampkurs i Kristianstad i Skåne!

Går den att äta?

Vill du bara ha tips om goda matsvampar? Kolla då in BaraMatsvamp!

SJÄLVKLART VILL DU OCKSÅ HA BARAMATSVAMPS NYHETSBREV!

Vill du få utvalda recept, tips och även nyheter i din inbox varje vecka? 

Då ska du signa upp dig på mitt nyhetsbrev.