Rynkroting

Svampen är både saprotrof och parasit.

Rynkroting Hymenopellis radicata växer i ädellövskog, helst bokskog och även i parker. Den växer på marken från dolda rötter av lövträd.

Rynkroting har rynkad hatt, ljusa skivor och en lång fot.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.