Stenticka

Stenticka Polyporus tuberaster. Fyndet är rapporterat till Artportalen.

Stenticka Polyporus tuberaster

Denna ticka är sällsynt och i Sverige bara funnen i Skåne, Blekinge och Västergötland. Den är rödlistad som nära hotad (NT) och är hotad främst av minskande tillgång på gamla, döende lövträd och kvarliggande död ved.

Stenticka
Hattytan är gulbrun och täcks normalt av små, mörkbruna, med tiden uppåtriktade fjäll, som ibland dock kan vara mycket fåtaliga, särskilt på äldre exemplar.

Skydda stentickans växtplatser

Växtplatserna i Skåne måste man skydda. Områden där stenticka kanske kan förekomma, t.ex. äldre lövskog med rikligt med död ved, bör man inte utnyttja för skogsbruk. Avverkning är ett stort hot.

Stenticka
Den märkliga arten är bara påträffad i sydligaste Sverige, och växer där både i lövskogar och i parkliknande miljöer.

Stenticka växer i lövskog

Fruktkropparna bildar den oftast på lågor, stubbar och nerfallna grenar, någon gång på döda, avbrutna men kvarsittande grenar, men man kan också påträffa dem på naken jord. Även när man hittar fruktkropparna på ved finns där ibland en förbindelse genom veden till ett sklerotium i marken.

Stenticka
Foten är central- eller snedställd, blir 0,5-6 cm lång och upp till 1,5 cm tjock, ibland böjd nära basen, som är mörk och ofta bekläds av vitaktiga hår.

Föredrar bok eller ek

Den växer vanligen på bok eller ek men kan också förekomma på andra lövträd och sällsynt på en. Växtplatsen är i regel sluten skog på mullrik jord med uppluckrat växttäcke. Svampen är värmegynnad och möjligen också kalkgynnad. Fruktkroppar uppträder från maj till oktober.

Stenticka Polyporus tuberaster
Tickan blir upp till 15 cm stor och 0,5-1,5 cm bred och bildar runda, halvcirkelformade eller solfjädersformade hattar, som kan växa enstaka eller mer eller mindre gyttrade.

Stentickan har kantiga porer

Stenticka, Polyporus tuberaster
Porer kantiga och vanligen radiärt utdragna, 1-2 mm långa, vitaktiga till smutsgula, nedlöpande på foten.
Polyporus tuberaster
Kött upp till 1 cm tjockt, segt, som intorkat hårt och sprött, vitt.
Polyporus tuberaster
Rörlager något mörkare och ungefär hälften så tjockt.
Polyporus tuberaster
Kant tunn, ofta något hårig, blir vid intorkning tydligt böjd och oregelbunden.

Man hittar stenticka oftast på marken

Stentickan växer ibland på murken lövved, men man påträffar den oftast på marken, och då växande utifrån ett underjordiskt, oformligt eller mer regelbundet rundat till ovalt sklerotium, som är stenliknande och relativt tungt.

Förväxlingsart till stenticka

Sklerotiet kan ibland vara svårt att observera, och saknas när svampen växer på ved. Risk finns då för förväxling med den vanligen något större fjälltickan (Polyporus squamosus), vars fjäll är mer tilltryckta hatten.

Källa: fungus.se och artfakta.se

https://artfakta.se/naturvard/taxon/polyporus-tuberaster-1266

Vill du lära dig andra svampar än stenticka?

Gå då en svampkurs -då får du lära dig många olika matsvampar! Jag håller svampkurser i Skåne, Kristianstad och även i Fulltofta i oktober -jag utgår från Torsebro där jag bor.

Svampkurs
Svampkurs 

Svampkurs för alla

Nyfiken på svamp? Följ då med på utflykt! 

På ett tryggt sätt så får du då lära dig matsvampar tillsammans med svampkonsulenten Anne-Karin Mikonaho från Torsebro Svamp i Skåne, där vi kommer att besöka skogar i närheten av Kristianstad.

Jag vänder mig till alla som vill lära sig mer om svamp och även svampplockning!

Nybörjare? 

Är du nybörjare som kanske aldrig plockat svamp innan? 

På kursen kommer du då att lära dig:  

  • Vilka svampar du tryggt kan plocka och äta -och också:
  • Vilka svampar du ska låta bli -och även:
  • Hur du hanterar samt tillagar matsvamp -och inte minst:
  • Var och när du kan finna olika slags svamp

Vill du lära dig mer än bara kantareller?

Kan du redan några arter och vill lära dig fler? Häng då med på svamptur, så guidar jag i svampskogen! 

Ute i naturen

Svampkurserna med all teori och praktik förläggs ute i naturen -ta därför på kläder efter väder.

Ca tre timmar per kurstillfälle

Varje kurstillfälle varar ca 3 timmar, med minst 8 och max 15 deltagare per kurstillfälle -boka därför i god tid.

Ta själv med

Ta med kläder efter väder, svampkorg, svampkniv, svampbok och fika, så ses vi i en skog i närheten av Kristianstad i Skåne -jag har även kurser i Fulltofta i oktober! 

Pris

Pris: 500 kr per person & kurstillfälle, när du bokat betalar du med Swish.

Självklart kan man boka flera kurstillfällen eftersom jag varierar skogarna! 

Välkommen att plocka svamp i Skåne -kanske hittar vi stenticka!

Testa också event eller present!

Vill du hellre boka en privat guidad svamptur och plocka svamp med mig som svampguide, går det också bra! Ta då kontakt, så löser vi det!

Riktigt stora kantareller i Skåne

kantareller, svampkurs
Stora kantareller

Så här stora kantareller kan man hitta när man går svampkurs i Kristianstad i Skåne!

Lämna en kommentar