Vilken flugsvamp?

Svampen har platta svagt grå hylleplättar på hatten.

Hur vet man vilken flugsvamp man hittat? Man får kolla in olika karaktärer!

Man tittar på hur foten ser ut, har den en strumpa/volva eller fjällkransar?

Hur ser ringen ut? Är den strimmig?

Denna flugsvamp har strimmig ring och foten har fjällkransar istället för en strumpa/volva.
Denna svamp rodnar i fotbasen där larverna ätit.

Rodnar svampen? Var i så fall? Hatten eller foten eller i både hatt och fot?

I skador, larvangrepp eller vid snitt?

Svampen rodnar inte i hatten. Den har vitt kött utan rodnad i hattens skador.

I vilken miljö växte svampen? På bilderna syns barr, grus, löv och vad mer?

I vilken del av landet är vi? Vilken tid på året? Hur doftar svampen? Vilken storlek har den?

Bilderna är tagna 22 juni på en grusig skogsväg i nordöstra Skåne. Runt skogsvägen växte både gran och bok.

Sammanfattning: flugsvampen har strimmig ring, fjällkransar, svagt grå platta hylleplättar, rodnar i fotbas men inte i hatt och växer runt midsommar i södra Sverige.

Troligen är detta en gråfotad flugsvamp Amanita excelsa som är en vanlig och mycket variabel art. Den kan ha mer eller mindre gråfärgad fot. Den kan förväxlas med andra flugsvampar, bl a rodnande flugsvamp. Båda har strimmig ring. Skillnaden är att rodnande flugsvamp rodnar i alla delar av svampen vid beröring eller skador. Den gråfotade kan rodna, men bara i fotbasen i så fall. Eftersom hatten inte visar några tecken på rodnad trots skador, kan man anta att detta är gråfotad flugsvamp, fast utan särskilt grå fot.

Lätt som en hylleplätt!

Svampguiden kan du läsa mer om gråfotad flugsvamp.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.