Hasselsopp

Leccinum pseudoscabrum har gropig hatt som svartnar och ofta spricker med åldern.

Hasselsopp är en strävsopp som växer i ädellövskog, löväng, hagmark och park. Den är värmegynnad och bildar mykorrhiza med avenbok och hassel, sällan bok och ek. Den är en bra signalart för höga naturvärden och förekommer ofta tillsammans med många ovanliga och rödlistade arter. I samma lokal som jag hittat hasselsopp, växer också bleksopp, rotsopp, gulbrämad flugsvamp och sutorius xanthopus.

Hasselsopp växer gärna vid avenbok och bildar fruktkroppar tidigt. Bilden är tagen 1 juli 2020.

Alla strävsoppar är ätliga, men just denna hasselsopp har passerat bäst före datum.

Svampköttet svartnar i snitt och vid beröring.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.