Lärksopp

Rören är gula och täckta av ett gulaktigt hylle på unga ex.

En mild sopp som ska flås (liksom grynsopp och smörsopp) vid rensning. Arten är tydligen invasiv och listad som NA. Enligt Artdatabanken innebär detta:

”Arter som riskklassas som potentiellt invasiva är exotiska eller främmande arter, d.v.s. arter som inte spritt sig till landet på egen hand utan förts in med människans hjälp (aktivt eller passivt) och inte etablerat sig i det vilda före år 1800. Läs mer om SLU Artdatabankens arbete med risklista och främmande invasiva arter. Arter som riskklassas som potentiellt invasiva ska vara NA.”

Hatten är guldgul till rödbrun, välvd och slemmig vid regn. Foten är gul till rödbrun och lite mörkare än hatten.
Ringen är vit/gulaktig.

Suillus grevillei bildar mykorrhiza med lärk. Det är en passivt inkommen art som inte är naturaliserad före år 1800. Lärksopp växer i parker och planterad lärk(skog) på marken tillsammans med lärk.

Källor: Artfakta, Artdatabanken och Svampguiden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.