Jätteticka

Denna jätteticka växer direkt ur ett stenröse. Förmodligen döljer sig en stubbe eller en trädrot därunder. Närmsta träd var en bok.

Jättetickan föredrar ädellövskog, helst bok- och ekskog. Den växer på stubbar och vid stambasen av levande och döda ädellövträd, särskilt bok och ek men sällan ask, björk, lönn m.fl.

Jättetickan mörknar/svartnar ordentligt i skador.

Mycket unga ex av jätteticka sägs vara ätliga -men jag rekommenderar den inte som matsvamp. Den blir alldeles svartgrå i stekpannan och ser mycket oaptitlig ut. Den kan också vara svårsmält.

Meripilus giganteus

Jättetickan är en vitrötare -ser du en jätteticka så är trädet det växer vid/på redan mycket angripet och bör fällas.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.