Amanita franchetii, gulbrämad flugsvamp

Gulbrämad flugsvamp

Gulbrämad flugsvamp är dagens svamp.

Gulbrämad flugsvamp, Amanita franchetii
Amanita franchetii

Rödlistad som sårbar (VU)

Amanita franchetii är en sällsynt flugsvamp som gärna växer med ädellövträd.

Gulbrämad flugsvamp, Amanita franchetii
Gulbrämad flugsvamp. Hatten är välvd till utbredd och tätt besatt med små, vårtlika, gula hyllelämningar på ljus, gråvit till grågul botten.

Gulbrämad flugsvamp trivs med bok och ek

Amanita franchetii bildar mykorrhiza med lövträd, helst ek och bok, på lerig bördig kalkrik mark och påträffas huvudsakligen i halvöppna, leriga och näringsrika hagmarker, lövängar och parker, främst i ädellövträdsmiljöer.

Gulbrämad flugsvamp, Amanita franchetii
Amanita franchetii med fläkskador pga torka.

Värme, sol och gulbrämad flugsvamp

Amanita franchetii är troligen värmekrävande då den gynnas av solljus och värme i gamla, luckiga skogsmiljöer och trivs i ljusa, halvöppna trädbestånd där den sannolikt har gynnats av äldre tiders markanvändning inom jordbruket.

Gulbrämad flugsvamp, Amanita franchetii
Gulbrämad flugsvamp är en medelstor till stor flugsvamp med gula hyllerester på hatt, ring och fot.

Kortlivad gulbrämad flugsvamp

Själva fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

Gulbrämad flugsvamp, Amanita franchetii
Amanita franchetii. Foten är vit med dragning åt gult, vid basen lökaktigt uppsvälld och med gula fjällkransar.

Enstaka mycel av gulbrämad flugsvamp

Vanligen få 1-2 mycel (svampindivider) på varje område, på de kända lokalerna uppträder alltså som regel fruktkroppar av gulbrämad flugsvamp bara på någon enstaka till ett par platser.

Gulbrämad flugsvamp, Amanita franchetii
Gulbrämad flugsvamp: Hattköttet är vitt med en tunn gul färg precis under hatthuden.

Skydda gulbrämad flugsvamp

Värdträd bör bevaras och förutsättningarna för nya skapas, så fortsätt då med bete, slåtter eller brand och skapa solöppna, varma, vindskyddade miljöer genom variation mellan täta och öppna delar. Gynna brynmiljöer och låt inte gran och sly/ungträd ta överhanden, låt heller inte växtplatserna omvandlas till granskog eller växa igen som en följd av minskat bete eller annan upphörande hävd.

Gulbrämad flugsvamp, Amanita franchetii
Amanita franchetii. Skivorna är vita. Ringen är strimmig på ovansidan, i kanten med gula hyllerester.

Spara värdträd åt gulbrämad flugsvamp

Använd inte olämpliga avverkningsmetoder som inte tar hänsyn till att värdträd bör sparas. Igenväxning och omvandling av halvöppna skogar till sluten skogsmark är också ett hot så för att på sikt klara artens överlevnad måste större arealer med trädbärande, kulturskapade ekosystem bevaras och hävdas på lämpligt sätt.

Gulbrämad flugsvamp, Amanita franchetii
Gulbrämad flugsvamp kan likna rodnande flugsvamp -men rodnar inte i skador eller snitt.

Torsebro har gammal hävd där gulbrämad flugsvamp trivs

I Torsebro växer gulbrämad flugsvamp nära flera andra hotade arter, bl a bleksopp och rotsopp, även finprickig blodsopp har hittats på platsen.

Gulbrämad flugsvamp, Amanita franchetii
Amanita franchetii. Foten är vit, 5-8 cm lång och 1-2 cm i diameter med gulaktiga fjällkransar. Den streckade ringen har en gulbrun ullig kant. Skivorna är fria och vita.

Gulbrämad flugsvamp är ingen matsvamp

Flugsvampar räknas inte till matsvamparna då det finns dödligt giftiga flugsvampar och förväxlingsrisken är stor.

Gulbrämad flugsvamp, Amanita franchetii
Gulbrämad flugsvamp

Läs mer om gulbrämad flugsvamp 

På ArtfaktaSvampguiden och First Nature kan du läsa mer om gulbrämad flugsvamp.

Gulbrämad flugsvamp, Amanita franchetii
Amanita franchetii har en 4-8 cm bred grå till grågul hatt, med ljusare grå till grågula hylleplättar.

Vad är då naturvårdsarter?

Naturvårdsarter är arter som man behöver uppmärksamma inom naturvården; extra skyddsvärda antingen genom att själva vara av särskild vikt eller genom att peka på att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv.

Ibland slår man ihop rödlistade arter och signalarter i begreppet naturvårdsarter. När inventerare undersöker en skogs naturvärden noterar de ofta vilka naturvårdsarter de hittar. Ju fler du kan hitta, desto starkare blir argumenten för att spara skogen.

Läs mer om naturvårdsarter

På Artdatabanken kan du läsa mer om naturvårdsarter.

Puggehatten, Torsebro
Puggehatten i Torsebro

Häng med Puggehatten!

Puggehatten är Skånes Mykologiska Förening och välkomnar alla. Vill du också lära dig fler svampar? Följ då med på våra utflykter -helt gratis! Nästa gång är det alltså dags att besöka Nytebodaskogen. Varmt välkommen!

Vill du hitta matsvamp istället för gulbrämad flugsvamp?

Gå då en svampkurs i höst!

Du kan redan nu anmäla intresse eller köpa presentkort!

Kontakta Torsebro Svamp!

Svampkurs 2023
Svampkonsulenten Anne-Karin Mikonaho är medlem i Svampkonsulenternas Riksförbund där hon även sitter i styrelsen samt är regionombud för region Syd.

Presentkort

Presentkort på svampkurser hösten 2023!

Beställ presentkort via kontaktformuläret.
Efter betalning får du en kod på ditt presentkort som mottagaren då använder vid bokning av kursen.
Presentkortet är giltigt 1 år efter inköpsdatum.

Svampkurs Skåne
Bittersopp. Ej matsvamp.

Kristianstadsbladet

För fler tips, kan du läsa denna artikel i Kristianstadsbladet!

Vill du ha koll på när gulbrämad flugsvamp och andra svampar dyker upp?

Följ då Dagens svamp! Du kan också följa Torsebro Svamp i andra sociala medier!

Vill du lära dig fler svampar än gulbrämad flugsvamp? Häng då med under hösten 2023! 

På en svampkurs får du lära dig många olika svampar! Jag håller svampkurser i Skåne, runt Kristianstad och jag utgår då från Torsebro där jag bor.

Svampkurs
Svampkurs

Svampkurser för alla hösten 2023

Nyfiken på svamp? Följ då med på utflykt! 

På ett tryggt sätt så får du då lära dig matsvampar tillsammans med svampkonsulenten Anne-Karin Mikonaho från Torsebro Svamp i Skåne, där vi kommer att besöka skogar i närheten av Kristianstad.

Jag vänder mig till alla som vill lära sig mer om svamp och även svampplockning!

Nybörjare? 

Är du nybörjare som kanske aldrig plockat svamp innan? 

På kursen kommer du då att lära dig:  

  • Vilka svampar du tryggt kan plocka och äta -och också:
  • Vilka svampar du ska låta bli -och även:
  • Hur du hanterar samt tillagar matsvamp -samt inte minst:
  • Var och när du kan finna olika slags svamp

Vill du lära dig mer än guldskivling?

Kan du redan några arter och vill lära dig fler? Häng då med på svamptur, så guidar jag i svampskogen! 

Ute i naturen

Svampkurserna med all teori och praktik förläggs ute i naturen -ta därför på kläder efter väder.

Ca tre timmar per kurstillfälle

Varje kurstillfälle varar ca 3 timmar, med minst 8 och max 15 deltagare per kurstillfälle -boka därför i god tid.

Ta själv med

Ta med kläder efter väder, svampkorg, svampkniv, svampbok och fika, så ses vi i en skog i närheten av Kristianstad i Skåne. 

Pris

Pris: 500 kr per person & kurstillfälle, när du bokat betalar du med Swish.

Självklart kan man boka flera kurstillfällen eftersom jag varierar skogarna! 

Välkommen att plocka svamp i Skåne hösten 2023 -kanske hittar vi gulbrämad flugsvamp?

Testa också event, present och svamptur!

Vill du hellre boka en privat guidad svamptur och plocka svamp med mig som svampguide, går det också bra! Ta då kontakt, så löser vi det!

Riktigt stora kantareller i Skåne

Svampkurser, kantareller
Stora kantareller

Så här stora kantareller kan man hitta när man hänger med på svampexkursion eller går svampkurs i Kristianstad i Skåne!