Gyttrad taggsvamp

Hericium cirrhatum tillhör släktet koralltaggsvampar.

Gyttrad taggsvamp är en saprotrof som oftast förekommer på lövved, ibland på barrved.

Gyttrad taggsvamp är ganska liten och blir max 15 cm.
Svampen växte på en murken stubbe i ädellövskog.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.