Trollsmör och mjölkharen

Det finns många sägner om trollsmör och mjölkharen!

Trollsmör

Fuligo septica eller trollsmör är en slemsvamp/myxomycet.

Trollsmör Fuligo septica
Trollsmör

Svamp i folktron

Det finns en mängd sägner om trollsmör samt om dess dragväsen. I folktron trodde man förr t ex att man kunde ha haft besök av mjölkharen, ett dragväsen utsänt för att stjäla mjölk och också grädde. Trollsmöret var mjölkharens spillning och avslöjade då mjölkstölden. 

Fuligo septica
När trollsmöret är i det här utvecklingsstadiet, kan man se den mörka spormassan inuti dess aethalium.

Trollsmör och mjölkharen

”Det var de illa rädda för att de tjuvmjölka kor. Det kunde vara de som inga kor hade, men de hade alltid mycket mjölk, sa de. De gick inte och mjölka själva; det var mjölkharen som mjölka åt dem. Det var trollkäringar, som hade kontakt med trollharen, och han gick och mjölka.

– Han var farlig att skjuta, sa de. Men det var en som sköt en, men då var det bara en trasahög. Han sköt med en pil, men det var en underlig pil; det gick inte med vad som helst, men det minns jag inte, hur det var.

– De var väl en vanlig hare, som var förtrollad. De var käringar, som inte levde på annat. De förtrolla en hare och den mjölka och bar till dem. Det talte Ekängakäringen (i Gunnarp) om trollsmör. Hon var så förskräckt för det. Det skulle brännas upp på en korsväg.

-Det är en sorts svamp, som växer på träd. Det blir precis lik smör, men det riktigt jäser. Det var trollsmör, och när kreaturen fick i sig det, blev det trollsmör efter korna. Det hade inverkan på korna, så det blev trollsmör, när de kärna. Det gick käringen och leta upp sånt och skulle bränna upp det på en korsväg. För se korset hade en stor betydelse för de gamla.”

Fuligo septica
Trollsmör

Lämna en kommentar