Tallsopp

Tallsopp är dagens svamp.

Tallsopp, Leccinum vulpinum
Leccinum vulpinum

Lingon, tall och tallsopp

Leccinum vulpinum växer i lingontallskog på marken och bildar mykorrhiza med tall. 

Tallsopp, Leccinum vulpinum
Tallsopp
Tallsopp, Leccinum vulpinum
Leccinum vulpinum
Tallsopp, Leccinum vulpinum
Tallsopp
Tallsopp, Leccinum vulpinum
Leccinum vulpinum
Tallsopp, Leccinum vulpinum
Tallsopp
Tallsopp, Leccinum vulpinum
Leccinum vulpinum
Tallsopp, Leccinum vulpinum
Tallsopp