Gulbandad spindling

Gulbandad spindling

Gulbandad spindling är dagens svamp.

Gulbandad spindling

Barr, mossa och gulbandad spindling

Cortinarius gentilis växer i barrskog, bl.a. blåbärsgranskog och lingontallskog. Humus, bland mossa på mager och sur mark.

Gulbandad spindling

Mykorrhizasvampen gulbandad spindling

Cortinarius gentilis bildar mykorrhiza med gran och tall och gärna då i äldre skog.

Gulbandad spindling

Giftig gulbandad spindling

Cortinarius gentilis har orsakat njurskador hos råttor och bör därför betraktas som giftig även för människor.

Gulbandad spindling

Läs mer om gulbandad spindling

Artfakta och Svampguiden kan du läsa mer om gulbandad spindling.