Brokspindling

Brokspindling är dagens svamp.

Cortinarius bolaris

Bok, ek och brokspindling.

Cortinarius bolaris växer i hedbok- och hedekskog men sällan i granskog med björk. Den föredrar mager mark och bildar mykorrhiza med bok och ek, sällan med björk.

Brokspindling

Läs mer om brokspindling

Artfakta kan du läsa mer om brokspindling.

Cortinarius bolaris
Brokspindling