Rödsopp

Denna vackra sopp växer gärna med ek och bok i ädellövskog.
Rören är gula och blånar vid beröring.
Rödsopp hör inte till de vanligaste svamparna.
Hatten är klarröd på unga exemplar.
Rödsopp Hortiboletus rubellus
Foten har ofta små orangeröda prickar närmast basen.
Detta är ett äldre exemplar. Rören blånar vid beröring.
Rödsopp växer gärna i klungor.
Hatten bleknar och blir ofta brunaktig på äldre exemplar.

Denna vackra sopp växer med ek och bok i ädellövskog. På Artportalen kan man se var olika fynd gjorts. I Torsebro har jag hittat den på tre olika ställen, samtliga nära ek. Den tycks trivas vid vägkanter där gräset är klippt och vid/på skogsvägar.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.