Lakritsriska

Lakritsriska är dagens svamp.

Lakritsriska

Fuktig mark och lakritsriska

Lactarius helvus växer i barrskog, blandskog, hällmark och myrkanter på fuktig mark med barrträd och björk.

Lakritsriska

Giftig lakritsriska

Lactarius helvus är svagt giftig och laxerande.

Lakritsriska blöder genomskinlig saft

Lactarius helvus är den enda riskan som blöder genomskinlig saft.

Läs mer om lakritsriska

Artfakta och Svampguiden kan du läsa mer om lakritsriska