Tratticka

Tratticka är dagens svamp.

Tratticka, Picipes melanopus
Picipes melanopus
Tratticka, Picipes melanopus
Tratticka
Tratticka, Picipes melanopus
Picipes melanopus
Tratticka, Picipes melanopus
Tratticka
Tratticka, Picipes melanopus
Picipes melanopus
Tratticka, Picipes melanopus
Tratticka
Tratticka, Picipes melanopus
Picipes melanopus
Tratticka, Picipes melanopus
Tratticka
Tratticka, Picipes melanopus
Picipes melanopus
Tratticka, Picipes melanopus
Tratticka
Tratticka, Picipes melanopus
Picipes melanopus