Giftiga svampar

Info från Giftinformationscentralen

Den vanligaste orsaken till svampförgiftning är att matsvamp förväxlats med giftig svamp och allvarliga förgiftningar inträffar framförallt då svamp intagits som måltid.

Illamående och kräkningar kan förekomma efter svampförtäring och behöver inte alltid betyda att svampen är giftig. Svamp är hårdsmält föda och en känslig färskvara vilket innebär att man kan må dåligt utan att för den skull vara förgiftad.

Här kan du läsa om och se bilder på våra giftigaste svampar. 

Fler tips och råd kring förgiftningsrisker med svamp finns på Läs mer-sidorna om barn och vuxna.

Giftinformationscentralen har också en broschyr med de giftigaste svamparna på 29 olika språk.

I detta register från Giftinformationscentralen kan du läsa om och se bilder på våra giftigaste svampar. 

https://giftinformation.se/svampregister/

Källa: giftinformation.se

Lämna en kommentar