Vit slidskivling

Vit slidskivling är dagens svamp.

Volvopluteus gloiocephalus

Kompost och vit slidskivling

Volvopluteus gloiocephalus växer på kulturmark och havsstrand, gärna kväverik mark, t.ex. gödslad betesmark, komposthög och tångvall men även i gräsmattor.

Vit slidskivling
Volvopluteus gloiocephalus
Vit slidskivling