Svavelmusseron

Svavelmusseron är dagens svamp.

Tricholoma sulphureum/bryogenum

Ädellöv och svavelmusseron

Tricholoma sulphureum/bryogenum växer i ädellövskog och hassellundar, helst med med ek och hassel men ibland även i barrskog.

Svavelmusseron

Giftig svavelmusseron

Tricholoma sulphureum/bryogenum innehåller magtarmretande gifter som kan ge illamående med diarré och kräkning.

Tricholoma sulphureum/bryogenum

Svavelmusseronens doft

Tricholoma sulphureum/bryogenum har en obehaglig doft och stinker.

Svavelmusseron

Läs mer om svavelmusseron

Artfakta och Svampguiden kan du läsa mer om svavelmusseron.

Tricholoma sulphureum/bryogenum
Svavelmusseron