Luden skålmurkla

Luden skålmurkla är dagens svamp.

Luden skålmurkla, Helvella macropus
Helvella macropus

Saprotrofen luden skålmurkla

Helvella macropus är en nedbrytare, en saprotrof.

Luden skålmurkla, Helvella macropus
Luden skålmurkla

Läs mer om luden skålmurkla

Artfakta kan du läsa mer om luden skålmurkla.

Luden skålmurkla, Helvella macropus
Helvella macropus