Lokspindling

Lokspindling är dagens svamp.

Cortinarius callisteus

Gran och lokspindling

Cortinarius callisteus växer i barrskog, helst granskog, på marken i mosstäcke med barrträd och då särskilt gran.

Lokspindling

Läs mer om lokspindling

Artfakta och Svampguiden kan du läsa mer om lokspindling.

Cortinarius callisteus
Lokspindling