Krusbärskremla

Krusbärskremla är dagens svamp.

Russula queletii

Gran och krusbärskremla

Russula queletii växer i ängsgranskog, sällan annan barrskog, på kalk- och näringsrik mark med gran.

Krusbärskremla
Russula queletii
Krusbärskremla