Gyttrad röksvamp

Gyttrad röksvamp är dagens svamp.

Apioperdon pyriforme

Apioperdon pyriforme
Gyttrad röksvamp
Apioperdon pyriforme
Gyttrad röksvamp
Apioperdon pyriforme
Gyttrad röksvamp
Apioperdon pyriforme
Gyttrad röksvamp
Apioperdon pyriforme
Gyttrad röksvamp
Apioperdon pyriforme