Stinksvamp

Phallus impudicus

Har även kallats liksvamp pga dess doft av ruttnande lik. Doften lockar till sig flugor som äter svampens sporfyllda slem – sporerna sprids sedan när flugorna flyger vidare.

Om stinksvampen skriver Linné 1747: ”Inget liknar en penis mer än denna” och ger den det vetenskapliga namnet Phallus impudicus (som betyder oblyg manslem).

Häxägg är förstadiet till stinksvamp.

Häxägg

Häxägg och stinksvamp växer i löv- och blandskog, sällan barrskog.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.