Sotägg

Reticularia lycoperdon på död ved.

Denna skimrande slemsvamp hittade jag den 11 juli fast det egentligen är en vårsvamp. Slemsvampar är inte nära släkt med andra svampar -som plasmodier kan de röra sig som amöbor. Blir det torrt eller maten tar slut, så bildar de istället en fruktkropp som i sin tur bildar sporer. Utvecklingen kan gå mycket snabbt, till sist spricker sotägget och sprider sina svarta sporer.

Sotägg växer på död kvarsittande bark och ved. Mest lövved framför allt al, men även på barrträd.

Skalet är tunt -det kan räcka att man blåser på det för att det ska spricka.

Inuti sotägget bildas svarta sporer.

Här kan du läsa mer om sotägg och slemsvampar: https://www.svampklubben.org/juni_juli2018.html

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/reticularia-lycoperdon-5777

https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/vaxter/kryptogamer/manadenskryptogam/svampar/slemsvamparmyxomycetes.1761.html

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.