Slät vitriska

Lactarius piperatus har mycket täta skivor och vit brännande skarp mjölksaft.

Den växer i ädellövskog, helst i bok- och ekskog.

Slät vitriska bildar mykorrhiza med ek eller bok.
Svampköttet är sprött hos alla riskor.

Slät vitriska har mycket skarp smak och räknas inte till matsvampar. Om man ändå råkar uppskatta den skarpa smaken, kan man grilla den med ost.

”Lact” betyder mjölk på latin och riskor blöder en mjölkliknande vätska -mjölksaft -när de skadas.
Gamla eller torra exemplar av riskor kan sakna mjölksaft.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.