Ostronmussling

Ostronmussling är rik på glukos, magnesium och folat men fattig på vitamin D.

Blek ostronmussling till vänster och ostronmussling till höger.

Mycket god matsvamp som när den odlas går under namnet ostronskivling.

Växer i löv- och blandskog men sällan barrskog, på stubbar, levande och döda stammar av björk, bok, poppel och sälg, sällan barrträd. Vitrötare.

Källa: artfakta.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.