Hur många arter svamp finns det i Skåne?

Sven-Åke Hanson uppdaterar ständigt artlistan Förteckning över Skånes svampar.

År 2021 var förteckningen uppe i ca 5500 taxa.

Nyligen träffade jag Sven-Åke Hanson och Leif Örstadius, då de besökte Torsebro. En spännande dag då jag fick lära mig en hel del om vedsvampar. Här presenterar jag några av fynden!

Hypoxylon petriniae är rödlistad som nära hotad (NT).

Först ut är en hotad art Hypoxylon petriniae. Den är rödlistad som nära hotad (NT) och på Artfakta kan man läsa mer om arten. Den är knuten till ask och svår att skilja från närstående arter och säkerligen förbisedd och med högt mörkertal. Arten är troligen knuten till områden med milda vintrar och missgynnas starkt av den pågående askskottssjukan.

Hypoxylon petriniae är starkt knuten till ask.

Hypoxylon hör till gruppen veddynor.

Hypoxylon petriniae är en nedbrytare på ask.

Stromat hos Hypoxylon petriniae har en svart kant.

Stromats svarta kant är ett bra kännetecken för Hypoxylon petriniae.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.