Hjortskölding -en vedsvamp

Hjortskölding Pluteus cervinus

Hjortskölding Pluteus cervinus växer på murken ved av barr -och lövträd.

Sniglarna gillar hjortsköldingen.

Svampar behöver organiskt material för att växa. Denna vedlevande svamp växer på redan dött material som den bryter ned. Det är en saprotrof/nedbrytare.

Hatten går lätt att lossa från foten. Hjortskölding är ingen matsvamp.

Gråsvart kölsnigel Limax cinereoniger kan bli upp till 20 cm lång.

Gråsvart kölsnigel gör ingen skada utan lever huvudsakligen av svampar, lavar och dött växtmaterial. På ryggsidan syns den långa ljusare ”kölen” eller kammen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.