Broschyr giftiga svampar

Info från Giftinformationscentralen som har en broschyr att ladda ner på 29 olika språk.

Tryck på länken!

https://giftinformation.se/om-giftinformationscentralen-avd/svampbroschyr/

Mushroom brochure

Informationsbroschyr om giftsvampar på 29 olika språk, med bilder på och beskrivningar av de farligaste giftsvamparna i Sverige. För nedladdning eller utskrift.

Information brochure on poisonous mushrooms in 29 different languages, for downloading or printing. The pictures and descriptions cover the most poisonous mushrooms in Sweden.


Warning poster

A print-out poster with a warning of poisonous mushrooms in images and text in English and Arabic

Choose language

Källa: giftinformation.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.