Bronssopp

Butyriboletus appendiculatus

Har du hittat en ovanligt gul karljohan, kan det istället vara bronssopp!

Denna sällsynta ädellövskogssvamp indikerar alltid höga naturvärden. Bronssopp är rödlistad som nära hotad (NT) och är en sydlig art som är både värmekrävande och kalkgynnad. Den bildar kortlivade fruktkroppar under sommaren och hösten -markmycelet kan däremot leva flera decennier eller lika länge som dess värdträd kontinuerligt finns på platsen. Bronssoppen bildar mykorrhiza med bok och ek, på kalkrik mark i ek- och bokskog samt hagmark, löväng och park.

Denna bronssopp hittade jag på en för mig ny lokal och fyndet är rapporterat till Artportalen.

Bronssopp trivs i halvöppen mark som glesa skogar, ängar, beteshagar och parker. Den har en köttig, gulbrunaktig, torr hatt som är ca 10 cm i diameter.
Porerna är gula liksom den 4–8 cm höga foten som dock vid basen är något blekbrun.
Det gula ådernätet har mörknat vid tumning.
Ibland blånar bronssoppens svampkött svagt -men inte alltid.
Köttet är vitt till blekgult och blir ockrafärgat i fotbasen. Bronssopp har mild smak och doftar som röksvamp.

Foten har ett fint, gult ådernät och är mot basen tillspetsad eller något rotlikt förlängd.

Bronssopp kan vid första påseende eventuellt misstas för stensopp (Boletus edulis) men ger ett betydligt gulare intryck.

Källa: artfakta.se

Läs mer om bronssopp här: https://artfakta.se/artbestamning/taxon/151

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.