Blek ostronmussling

Det kan vara svårt att se skillnad på blek ostronmussling och ostronmussling. Ostronmussling kan tydligen variera i färg beroende på temperatur. Hattfärgen varierar från mörkgrå vid 10-13°C, ljusgrå vid 16-5°C och ljust beige vid 20-23°C.

När dessa foton togs, var det mycket varmt ute. Under flera dagar i sträck låg temperaturen på 30°C. Jag tror ändå att det är blek ostronmussling för på andra sidan lågan växer den nära släktingen ostronmussling, som är tydligt mörkare i färgen, se sista bilden. Båda arterna är goda matsvampar, när de inte hunnit bli larvangripna eller för gamla.

Matsvamp som växer i triviallövskog och blandskog på levande och döda stammar av triviallövträd, särskilt asp och björk. Vitrötare.

Källor: artfakta.se och Schamanita -Svampplockning i Skåne

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.